SSRU
** แนะนำ **
ขณะนี้ระบบเปิดให้ประเมิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป *** คำเตือน
นักศึกษาไม่สามารถทำแบบประเมินภาคเรียนก่อนหน้านี้ได้ กรุณาทำแบบประเมินให้ครบตามกำหนด

เข้าสู่ระบบ

* คำแนะนำ กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม ล็อกอิน